De Vlaamse Scholierenkoepel is de vereniging van, voor en door scholieren! We zijn er voor alle leerlingen van het secundair onderwijs uit Vlaanderen en Brussel. Dat wil zeggen: leerlingen van elke onderwijsvorm, in elke richting  en van alle onderwijsnetten. Voor meer dan 500.000 scholieren dus!

De Vlaamse Scholierenkoepel is de vereniging van, voor en door scholieren! We zijn er voor alle leerlingen van het secundair onderwijs uit Vlaanderen en Brussel. Dat wil zeggen: leerlingen van elke onderwijsvorm, in elke richting  en van alle onderwijsnetten. Voor meer dan 500.000 scholieren dus!

Een 30-tal enthousiaste scholieren besturen de organisatie vanuit onze Algemene Raad. 5 jongeren smijten zich in de Raad van Bestuur, met als voorzitter Lore en ondervoorzitter Jef, en als bestuursleden Keanu, Pablo, Mare, Lieselore en Bas. En daarnaast zijn er ook nog 6 scholierenvertegenwoordigers: Nathan, Valentine, Ibti, Dash, Gabriël en Auguste die de stem van de scholieren tot bij het beleid brengen.

En… Oh ja! Er is ook een team van personeelsleden dat ondersteuning biedt.

Onze missie

De Vlaamse Scholierenkoepel is dé organisatie van, voor en door alle scholieren in het Nederlandstalig middelbaar onderwijs. De Scholierenkoepel laat de stem van scholieren overal actief meetellen, in de eerste plaats op school en bij het beleid. Daarom versterken we leerlingen en leerlingenparticipatie* in Vlaanderen en Brussel. We verkondigen de mening van scholieren over alles wat met school en onderwijs te maken heeft.

(*) Dit is het betrekken van leerlingen bij beslissingen en gebeurtenissen die hen aangaan, bijvoorbeeld door ze te laten meedenken over het onderwijs of over de inrichting van de school. Zo bouw je mee aan een omgeving waarin de stem van de scholieren gehoord wordt en bovendien ook serieus wordt genomen. Enkele concrete voorbeelden zijn: leerlingen inspraak geven in het opstellen van een schoolreglement, hen opnemen in bestuursorganen, actief vragen naar meningen en ervaringen van scholieren en daar vervolgens iets mee doen.(Deze missie is gemaakt door scholieren, net als alles bij de Scholierenkoepel.)

Onze visie

In 2026 is het vanzelfsprekend dat scholieren meebeslissen over hun leefwereld op en rond school. De Scholierenkoepel werkt hier actief aan mee. Wij hebben het vertrouwen van scholieren dat we hun stem vertegenwoordigen. Zeker als het over hun onderwijs gaat. Beleidsmakers en scholieren weten dat. Scholieren die iets willen veranderen aan onderwijs, krijgen daarvoor ondersteuning bij de Scholierenkoepel.

In 2026 werken alle middelbare scholen in het Nederlandstalig onderwijs ook aan duurzame leerlingenparticipatie en peer support. We activeren een grote en diverse groep scholieren om mee te weten, mee te doen, mee te denken en mee te beslissen over onderwijs. De Scholierenkoepel laat de stem van scholieren overtuigend en betrouwbaar klinken in elk relevant onderwijsdebat, bij beleidsmakers en bij de overheid. Wij laten elke dag zien dat leerlingenparticipatie werkt.

Onze geschiedenis

Oprichting

We schrijven 1997. Toelatingsproeven doen hun intrede in het hoger onderwijs en bij de beleidsmakers circuleren plannen om het middelbaar onderwijs te saneren. De Vlaamse Vereniging voor Studenten (VVS) vindt dat de slachtoffers van deze (mogelijke) maatregelen een stem moeten krijgen. Ze roepen daarom enkele leerlingen uit verschillende middelbare leerlingenraden samen om een scholierenafdeling op te richten binnen VVS.

Een paar van die scholieren gaan verder. Met veel enthousiasme en een ongeëvenaard organisatietalent richten ze hun eigen koepel op. Die zou strijden voor hun rechten, hun stem overal in het beleid laten klinken en bovenal: een plaats zijn waar elke scholier welkom is. VSK is geboren.

Mijlpalen

Al sinds het prille begin wordt VSK bestuurd door en gemaakt voor scholieren. Met onze officiële erkenning (en bijbehorende subsidies) op 14 oktober 1999 ging de bal pas écht aan het rollen. We namen teamleden aan om ons te ondersteunen bij dingen als administratie en kregen een zitje in de Vlaamse Onderwijsraad (VLOR). Vanaf dan schrijven we scholieren als volwaardige onderwijspartner mee aan adviezen voor de minister van Onderwijs. In 2005 breidden we onze opdracht uit en besloten we om meer te investeren in het trainen van leerlingenraden. Denk hierbij aan het geven van vormingen op school, uitwisselen op actiedagen en een aanbod van verschillende technieken en tools.

In 2014 wisten we een belangrijke overwinning te behalen. VSK vroeg (en vraagt) al jaren een versteviging van de rechtspositie van scholieren, en op woensdag 26 maart 2014, met het Aanpassingsdecreet rechtspositie van leerlingen en participatie, was het eindelijk zover: een reuzenstap in de goede richting. Maar we zijn er nog niet. VSK blijft streven naar echte leerlingenparticipatie op elke school, waarbij scholieren kunnen meedenken, -doen en -beslissen.

Sinds 2015 zorgen we dat scholen een leerlingenkaart met kortingen voor scholieren krijgen. Op onze website lees je sinds 2015 alle informatie over jouw rechten en plichten als scholier.
In 2016 begonnen we met hulp van minister van Onderwijs Hilde Crevits aan ons project “De Conflixers”. Daarmee ondersteunen we scholieren om op hun eigen school de rol van buddy of peter/meter op te nemen. Zo kunnen ze samen pesten tegengaan. Nu, vier jaar later, hebben we al op 1/10e van de Vlaamse secundaire scholen een Conflixersproject kunnen opstarten.

Hoe ziet de wereld eruit na meer dan 20 jaar VSK?

Als de minister van onderwijs iets wilt veranderen, vraagt hij (vaak) ons advies. Bijna elke leerlingenraad, Conflixersgroep of begeleidende leerkracht weet dat VSK dé expert is als het over leerlingenparticipatie gaat. Onze mening, die van scholieren dus, komt nu geregeld aan bod in de pers en in het parlement als het over onderwijs gaat. We schreven met duizenden leerlingen memoranda, rapporten en adviezen voor de Vlaamse overheid en de scholen.

En de toekomst?

Sinds 2023 hebben we een nieuwe naam: de Scholierenkoepel. We kregen een nieuw jasje, maar blijven dé organisatie van, voor en door scholieren. Wij werken voor een toekomst waarin het doodnormaal is dat leerlingen meebeslissen. Waarin wij het vertrouwen hebben van jongeren als hun vertegenwoordiger. Elke scholier die iets wil veranderen aan onderwijs, moet versterking krijgen bij de Scholierenkoepel.