De Scholierenkoepel loves inspraak, zeker ook binnen onze eigen organisatie. Scholieren, en niemand anders dan scholieren, bepalen de koers van de Scholierenkoepel!

Ons bestuur

De Scholierenkoepel loves inspraak. Zeker ook binnen onze eigen organisatie. Scholieren, en niemand anders dan scholieren, bepalen de koers van de Scholierenkoepel! Dat is leerlingenparticipatie ten top.

“Waar moeten we als organisatie staan? Waarin moeten we groeien? Welke thema's komen op de agenda? Hoe gaat het met de financiën? Welk standpunt nemen we in nadat we leerlingen gehoord hebben?” Dat en nog veel meer wordt allemaal beslist door een groep van 30-tal enthousiaste leerlingen uit heel Vlaanderen. Zij vormen de Algemene Raad van de vzw Vlaamse Scholierenkoepel.

Het dagelijkse bestuur is in handen van de 6  jongeren van de Raad van Bestuur, gesterkt met 1 volwassen bestuurder. Jaarlijks worden deze bestuurders verkozen. Ons huidig bestuur bestaat uit voorzitter Lore, ondervoorzitter Jef, Pablo, Mare, Lieselore, Bas en volwassen bestuurder Keanu.

Vertellen wat scholieren denken en voelen? Dat kunnen we best zelf! Onze stem klinkt veel straffer door onze eigen mond. Daarom laten we op officiële raden, congressen, vergaderingen en overlegmomenten onze scholierenvertegenwoordigers het woord nemen. Ook zij worden ieder jaar verkozen en specialiseren zich in een specifiek domein. Dit jaar zijn Nathan, Valentine, Ibtissam, Dash, Gabriel en Auguste onze stem!

Twee scholieren per school kunnen zich engageren in de Algemene Raad, het hoogste bestuursorgaan van de Scholierenkoepel. Zij beslissen mee over de toekomst van de Scholierenkoepel, bepalen onze standpunten en zetten thema’s op de scholierenkoepel-agenda. Daarnaast kan iedere scholier ook vrijwilliger worden!

Het Scholierenkoepel-team, ten slotte, zorgt voor de organisatie en administratie van de vereniging. Het personeelsteam neemt zelf geen inhoudelijke of strategische beslissingen, want dat doen de leerlingen. De medewerkers werken de beslissingen van de Algemene Raad concreet voor hen uit.

Bestuur 2023-2024

Lore (zij/haar)
Voorzitter

Verkondigt de stem van scholieren als woordvoerder.

Jef (hij/hem)
Ondervoorzitter

Bas (hij/hem)
Bestuurslid

Lieselore (zij/haar)
Bestuurslid

Mare (zij/haar)
Bestuurslid

Pablo (hij/hem)
Bestuurslid

Keanu (die/hun)
Volwassen bestuurder

Scholierenvertegenwoordigers 2023-2024

Dit jaar zijn Nathan, Valentine, Ibtissam, Dash, Gabriel en Auguste onze stem!

Auguste (hij/hem)
Scholierenvertegenwoordiger

Valentine (zij/haar)
Scholierenvertegenwoordiger

Nathan (hij/hem)
Scholierenvertegenwoordiger

Ibtissam (zij/haar)
Scholierenvertegenwoordiger

Dash (die/hun)
Scholierenvertegenwoordiger

Gabriel (hij/hem)
Scholierenvertegenwoordiger