Feedbacktool

Update 24 april 2020: We voegden vragen toe over afstandsonderwijs.

De Vlaamse Scholierenkoepel heeft een gratis en online feedbacktool zodat elke leerkracht betrouwbare en zinvolle feedback kan verzamelen bij zijn/haar leerlingen. Inspraak in de klas, om samen tot het beste onderwijs te komen.
 
Feedback vragen aan leerlingen over de manier van lesgeven is in de meeste scholen nog geen gewoonte en ligt bij heel wat leerkrachten gevoelig. Toch kan feedback bijdragen aan je professionele ontwikkeling als leerkracht. Leerlingen zien je dagelijks aan het werk en kunnen je helpen bij het in kaart brengen van je eigen sterktes en zwaktes. Ze kunnen aangeven wat ze hebben gehad aan jouw lessenreeks en hoe ze jou hebben ervaren als leerkracht.
 
De feedbacktool is gebaseerd op internationaal onderzoek én eigen onderzoek, zodat je weet dat de feedback die je krijgt betrouwbaar is.

Start hier de feedbacktool!

De feedbacktool uitgelegd

 

Toolkit voor leerkrachten:

Bijkomende links:

Heb je nog vragen?

Met vragen of ideeën kan je steeds terecht op feedbacktool@scholierenkoepel.be.
Wij kunnen geen technische support bieden bij problemen. Als je een foutmelding krijgt, probeer dan één van deze tips:

  1. Open de link in een andere browser
  2. Verwijder de cookies in de browser en probeer opnieuw (lees hier hoe je dat doet)
  3. Open de link op een ander toestel (smartphone, laptop, desktop, ...)

 

De feedbacktool is ontwikkeld mede dankzij steun van de Koning Boudewijn Stichting en de Nationale Loterij.