Inspraak en participatie
Leren op school

Persbericht: Advies rond AI in de klas

De Vlaamse Scholierenkoepel lanceert een advies rond artificiële intelligentie (AR) en virtuele realiteit (VR) in de klas.

BRUSSEL - De Vlaamse Scholierenkoepel lanceert een advies rond artificiële intelligentie (AR) en virtuele realiteit (VR) in de klas. Uit hun bevraging bij zo‘n 11.000 scholieren blijkt immers dat 45% van de bevraagde scholieren al eens met AI aan de slag ging om huiswerk te maken. Terzelfder tijd zitten veel scholen nog met vragen. In hun advies doen de scholieren 18 concrete voorstellen om slim met nieuwe technologie aan de slag te gaan. Ze richten zich vandaag tot minister Ben Weyts, tot de verschillende onderwijsinstanties en tot de scholen zelf.

De voorbije maanden bevroeg de Scholierenkoepel scholieren over hoe ze kijken naar (de toekomst van) AI in hun onderwijs. Op basis hiervan roept de Scholierenkoepel in het nieuwe advies op om AI in de klas toe te laten en in te zetten als een hulpmiddel. Voorzitter Lore Sleeckx: “Momenteel wordt in veel scholen het gebruik van AI-tools zoals slimme chatbots verboden of bewust buiten de schoolmuren gehouden, terwijl scholieren juist voorstander zijn om AI gericht in te zetten bij bepaalde schoolopdrachten.”

Een klas zonder leerlingen die gebruik maken van AI bij het maken van schoolwerk is niet meer of slechts nog moeilijk te vinden, zo bleek eerder al uit De Scholierenstem (april 2023). Toen lieten zo’n 11.000 scholieren van zich horen over slimme software op school. 45% van de bevraagde scholieren gaf toe dat die al eens AI (bv. ChatGPT, MyAI,...) heeft gebruikt bij het maken van huiswerk. Bij scholieren in het zesde jaar secundair onderwijs is dat cijfer zelfs 52%. Voorzitter Lore Sleeckx: “We hoorden in gesprekken met scholieren dat ze AI, slimme chatbots,... gebruiken voor verschillende doeleinden. Scholieren gaan er bijvoorbeeld mee aan de slag om complexe vraagstukken of opdrachten anders te laten uitleggen, om teksten na te kijken op grammatica- of andere taalfouten, om samenvatting te maken, om leerstof in te oefenen of gewoon om hen te inspireren bij een schoolopdracht. Wat ons opvalt, is dat de meeste scholieren AI  niet zien als een magische machine die alle oplossingen voorkauwt, maar eerder als een handig hulpmiddel.”

“Ik gebruik ChatGPT meestal voor een toets, om te kijken of ik de leerstof kan. Als ik iets moet leren, dan laat ik ChatGPT mij vragen stellen over de lesinhoud.” -Jules, 5de jaar (finaliteit doorstroom)

Scholieren zijn vragende partij om te leren over en met AI. “Scholieren verwachten dat het onderwijs hen voorbereidt op het volwassen leven, op eventuele verdere studies of de arbeidsmarkt. AI is nu al aan het boomen in de samenleving. Zo zien we dat AI in verschillende jobs nu al wordt ingezet als hulpmiddel. De School kan ons dus beter nu al leren hoe we op een verantwoorde manier met AI moeten omgaan. Later gaan we dit moeten kunnen gebruiken,” aldus Sleeckx.

“School moet toelaten dat we info uit AI halen, maar genuanceerd. En het moet toegelaten zijn om AI te vermelden in de bronnen.” -Maeve, 6de jaar (ASO)

Maar de Scholierenkoepel hoort van scholieren dat veel leerkrachten AI amper ter sprake brengen of gebruiken in de les. Vaak worden AI-tools zelfs verboden. Sleeckx: “We horen regelmatig dat slimme chatbots uit angst verboden worden. We vinden dat geen goed idee… In plaats van AI te verbieden, denken scholen beter na over de manier waarop taken vandaag gegeven worden, ook wanneer het om schrijftaken gaat.” De Scholierenkoepel raadt leerkrachten aan om te durven experimenteren met AI in de les. In schrijftaken kunnen leerlingen bijvoorbeeld de opdracht krijgen om kritisch na te denken bij AI-gegenereerde teksten en er de fouten uit te halen. Scholieren vinden dat interessant én leerrijk, volgens de koepelorganisatie.

“Bij een taak waar veel leerlingen ChatGPT gebruikten, kreeg toch heel de klas een nul.”  - Lizzy, 6de jaar (ASO)

Naast het leren met en over AI, vragen scholieren om duidelijke regels en afspraken over het gebruik van AI in hun school. “Het is vaak erg verwarrend voor scholieren wanneer AI nu wel of niet wordt aangemoedigd. Van de ene leerkracht mag je wel AI gebruiken voor schoolopdrachten, een andere leerkracht geeft dan weer minpunten op je taak omdat die een vermoeden heeft dat je AI gebruikt. We weten nochtans dat leerkrachten nooit met 100% zekerheid kunnen bewijzen dat AI je heeft geholpen”, aldus Lore Sleeckx. De Scholierenkoepel vraagt aan schoolteams om, samen met scholieren, te komen tot een breed gedragen AI-visie. Deze visie kan perfect een plekje innemen in het ICT-beleid van de school. 

Geschreven door
Rob
op
February 19, 2024