Inspraak en participatie
Leren op school

Wat kan ik doen als mijn leerkracht slecht lesgeeft?

Dit kan wel bij een definitieve schorsing (uitsluiting).

Sommige leerkrachten geven minder goed les dan andere. Het is mogelijk dat de stijl van een leerkracht niet bij jou of de klasgroep past. Of dat een leerkracht er niet in slaagt de leerstof goed uit te leggen. Om dit aan te kaarten zijn er een aantal dingen die je kan proberen:

Probeer eerst een gesprek met de leerkracht zelf aan te gaan. Leg het probleem uit door het zo concreet mogelijk te maken. Zeg dus niet: “U kan niet lesgeven.” maar : “U geeft te weinig uitleg bij de theorie, waardoor we het niet begrijpen.” Dat geeft de leerkracht de kans om aanpassing te doen als dat nodig is.

Als dat niks oplevert kan je de directie aanspreken. Doe dat niet onvoorbereid en denk eerst goed na of die stap wel nodig is. Ga er dus eerst eens over in gesprek met klasgenoten. Vinden jouw klasgenoten ook dat de manier van lesgeven beter kan bij die ene leerkracht? Zorg dat je weet wat je gaat zeggen en dat je de problemen goed kan benoemen. Houd in je achterhoofd dat er in de eerste plaats een oplossing moet komen en zoek actief mee naar zo'n oplossing.

Geschreven door
Flor
op