Welbevinden

Welbevinden in april: Een eigen rol hebben op school

Scholieren kunnen zelf een belangrijke rol spelen in het welbevindenbeleid. Ze worden graag betrokken bij het gehele schoolgebeuren.

Wil je werk maken van een sterk welbevindenbeleid op jouw school? Een heel jaar lang brengen we je maandelijks een brok inspiratie, waarmee je op jouw school aan de slag kan!

Welbevinden in April - Een eigen rol hebben op school

Scholieren kunnen zelf een belangrijke rol spelen in het welbevindenbeleid. Ze worden graag betrokken bij het gehele schoolgebeuren. Voor 9 op de 10 bevraagde scholieren is het belangrijk tot zelfs heel belangrijk om inspraak te hebben op hun school, dat zien we in ‘De Scholierenstem’ . Zeker in het beleid rond hun welbevinden hebben leerlingen graag inspraak. Ze kunnen niet alleen nuttige informatie en signalen aanleveren, maar ook actief  mee nadenken over het beleid. Verder spelen ze ook een rol in het mee uitvoeren en evalueren van dit beleid.

Laat je inspireren!

  • Voor de leerlingenraad van het KA Berchem is er niets nog taboe! Ze ontwierpen lespakketten voor leerkrachten rond 6 thema's: identiteit, menstruatiearmoede, mentaal welzijn, interlevensbeschouwelijke dialoog en 'mijn wens, mijn grens' (over relaties). Een hele week lang staat alles op hun school in het teken van deze taboes!'
  • In de eerste graad van VIA Tienen werd, onder leiding van de leerlingenraad van de bovenbouw, het spel Welbevindinges gespeeld. Op deze manier krijgt de school input van hun leerlingen over het welbevindenbeleid, komt ze te weten welke obstakels de leerlingen zien, welke hulpbronnen ze kennen en gebruiken en met welke goede ideeën ze zitten rond welbevinden op school!
  • Op PIVA Antwerpen stelde een groepje leerlingen vast dat het moeilijk is om naar een leerkracht te gaan met een probleem, vooral als het om pesten gaat. Ze wilden hier iets aan doen. Met Conflixers (peer support) proberen ze van hun school een betere plek te maken te maken, zodat iedereen zich er goed voelt en pesten minder voorkomt. Ze namen zelf het initiatief en gingen in gesprek met enkele leerkrachten en het CLB. 

Handige tools rond ‘een eigen rol hebben op school’

  • De Scholierenkoepel  helpt je met het lespakket Welbevindinges alvast op weg. Dit interactieve bordspel geeft leerlingen de kans input voor je welbevindenbeleid te geven, de hulpbronnen die ze reeds kennen aan te tonen, maar ook kansen voor de school bloot te leggen en ideeën te spuien. Als eindproduct krijg je een kansenlijstje (een ‘spiegel’) dat leerlingen zelf opstellen voor jou als leerkracht, de leerlingenbegeleiding, het CLB, de leerlingenraad of de directie. Geweldig om verder mee aan de slag te gaan.
  • Conflixers zijn leerlingen die andere leerlingen ondersteunen. Dat kan in de vorm van meters & peters, vertrouwensleerlingen of leerlingbemiddelaars zijn.
Geschreven door
op