Inspraak en participatie

Je teamwerking in balans met de drie P’s

Hoe kan je de leden van je groep eenvoudig gemotiveerd laten participeren?

De 3 p’s - Kathleen vertelt  

Al is het een leerlingenraad, groep collega’s of een projectgroep chrysostomos, een team bestaat altijd uit een bonte mix van mensen. Aandacht hebben voor de noden en interesses van elk teamlid én dan nog eens iets productief kunnen realiseren, is geen eitje. Met de 3 p’s breng ik je al stap in de goede richting. Het is namelijk een eenvoudig model om de leden van je team gemotiveerd te laten participeren. De 3 p’s staan voor:  

  • Product: duidt op wat de groep met het project wil bereiken. Wat is het (eind)product?
  • Proces: verwijst naar het gedrag of de ervaring van het groepsproces. Hoe gaat iedereen met elkaar om? Hoe voelen ze zich als lid van de groep? En hoe heeft dit invloed op de taakuitvoering?
  • Procedure: is de manier waarop iets gebeurt. Welke praktische afspraken worden gemaakt? Welke methodieken of vergadertechnieken worden gebruikt? Wat zijn de rollen taken binnen de groep?

De 3 P’s helpen je als begeleider om participatie binnen een groep op een evenwichtige manier te stimuleren. Elke leerling heeft namelijk een eigen motivatie om deel uit te maken van een groep. Voor de ene primeert het eindresultaat (het product), voor de ander is de sfeer in de groep (proces) belangrijk, de ander haalt dan weer energie uit het vervullen van een rol en het kunnen uitvoeren van eigen verantwoordelijkheden (procedure). Speel in op de noden van de volledige groep door rekening te houden met deze 3 aspecten. Wanneer je hiermee aan de slag gaat, merk je dat de drie 3 P’s positief op elkaar zullen inwerken.

(c) gebaseerd op het model ‘de 3 P’s’ van Aerts en Hovelynck

Pas de 3 p's toe op jouw groep

Maak ruimte vrij voor elke P door deze samen met de groep concreet te maken. Bijvoorbeeld:

  • Stel een missie op van de projectgroep of bepaal de doelen van jullie actie. Hiermee zet je het product zwart op wit.  
  • Steek de koppen bij elkaar en maak een teamcharter. Wat vindt de groep belangrijk in de omgang met elkaar? Hoe willen ze goed samenwerken? Hiermee plaats je het proces onder de aandacht.
  • Een huishoudelijk reglement helpt jou en de groep om de procedures concreet te maken. Zo worden misverstanden vermeden en weet iedereen wat zijn of haar rol is.

In deze klik en print vind je sjablonen om mee aan de slag te gaan.

Let op: Het product ligt voornamelijk in handen van de leerlingen. Over de procedure en het proces waak jij mee als begeleider. Rijk hen een vergadersjabloon aan om meer structuur aan te brengen of las een moment van teambuilding in wanneer daar nood aan is.

> TIP!: Laat leerlingen zelf reflecteren over hun eigen engagement. Waarom zijn ze hier? Bij welke P ligt momenteel hun prioriteit? Wedden dat dit interessante informatie oplevert voor de groep? Je kan zelfs de taakverdeling afstemmen op de resultaten van dit gesprek. Laat leerlingen ook nadenken waar als groep hun balans momenteel ligt. Waar moeten ze nog wat extra in investeren? Hoe kunnen ze dat doen? Hoe kan jij hen daarbij helpen?

Geschreven door
op