Inspraak en participatie

Doe de ABC-check voor een gemotiveerde groep

Om scholieren te motiveren zijn er drie basisbehoeften: Autonomie, verBondenheid en Competentie!

Vitamines voor groei - Jan vertelt

Om groepen en individuele scholieren te motiveren, vertrouw ik rotsvast op het ABC-model! Dit is gebaseerd op de zelfdeterminatietheorie (Deci & Ryan, 2000), een theorie die al decennia stevig overeind staat en die extrinsieke van intrinsieke motivatie onderscheidt. Om tot die laatste, de ‘echte motivatie’, te komen blijken drie basisbehoeften noodzakelijk: Autonomie, verBondenheid en Competentie.  

In ‘Vitamines voor groei’ (Vansteenkiste & Soenens, 2015) wordt dit vertaald in het handig te onthouden letterwoord ABC. Je krijgt dus jongeren echt gemotiveerd voor een project als je hen de Autonomie gunt om te kijken hoe het aan te pakken en ze zelf ook oplossingen laat zoeken. Ze moeten zich met het project verBonden voelen en een band ervaren met wie ze samenwerken en met diegenen waarvoor ze zich inzetten. Om gemotiveerd te blijven is het tenslotte belangrijk dat ze zich voldoende Competent voelen om het project te dragen.    

Als we op een school met een nieuwe Conflixersgroep werken, hebben we daar uitdrukkelijk oog voor. Uiteraard zijn scholieren kandidaat Conflixers uit vrije keuze. Samen met hun begeleidende leerkrachten bedenken ze zélf hun ideale werking en werken ze deze droom uit: ze ontwerpen een eigen logo, doen suggesties over de inrichting van hun lokaal, over hun bereikbaarheid, hoe ze zich profileren… In deze kleine en grote dingen geven we hen zoveel mogelijk autonomie.

Een hechte en verbonden groep worden ze door samen aan het project te werken, maar ook door actief in te zetten op teambuilding. Voor ze uiteindelijk echt van start kunnen gaan met Conflixen, zetten we met de vaardigheidstraining in op hun competentiegevoel. Ze leren hoe iemand aan te spreken, te luisteren, verbindend te praten… Het blijft niet bij theorie, met rollenspelen worden de vaardigheden ook echt ingeoefend. We merken dat deze vaardigheidstraining, de laatste stap voor de effectieve start van het conflixen, leerlingen een enorme motivatie boost geeft.

ABC – autonomie, verbondenheid & competentie: het zijn drie basiswaarden die je best steeds bewaakt in je activiteiten met groepen. Niet alleen jongeren krijg je zo gemotiveerd, ook bij volwassenen werkt dit. Als je rond een project graag werkt met een gemotiveerde groep collega’s, leerkrachten of directie, doe dan steeds even snel de ABC- check. Zo maak je ook de volwassenen intrinsiek gemotiveerd. En geef toe: werken met een gemotiveerde groep, daar bereik je gewoon meer mee!  

Geschreven door
op