Inspraak en participatie

Mag de leerlingenraad over alles iets zeggen?

De leerlingenraad mag over alles zijn gedacht zeggen. Maar de school is enkel verplicht om te luisteren (en te antwoorden) als het over deze onderwerpen gaat.

Advies geven aan de school is een van de belangrijkste taken van de leerlingenraad. De leerlingenraad mag over alles zijn gedacht zeggen. Maar de school is enkel verplicht om te luisteren (en te antwoorden) als het over deze onderwerpen gaat.

 • Het profiel van de directeur, wat moet hij kunnen, kennen en zijn
 • Welke studierichtingen de school aanbiedt
 • De samenwerking met andere scholen en organisaties (zoals bijvoorbeeld YOUCA)
 • Het busvervoer van leerlingen (als dit door de school wordt georganiseerd)
 • Waarover en wanneer leraren nascholing volgen (dus ook pedagogische studiedagen)
 • Beleid over experimenten en projecten (zoals brede eerste graad al eens uitproberen, nieuwe studierichting testen)
 • Het schoolreglement
 • De samenwerking van de school met het CLB
 • (Grote) verbouwingen op de school
 • Hoe een lesdag eruit ziet, wanneer de pauzes vallen, hoeveel ‘uren’ een leraar heeft ...
 • Het welzijns-, veiligheids- en gezondheidsbeleid voor leerlingen (drankautomaten, gezonde maaltijden, anti-pestacties, fietspaden voor de school ...)
 • Hoe de school omgaat met de komende doorlichting en de resultaten ervan
 • Het GOK-beleid, over gelijke onderwijskansen voor iedereen

Benieuwd naar de taken van de leerlingenraad? Lees dan verder...

Meer over wat de wet zegt, vind je hier.

Geschreven door
op