Inspraak en participatie

De succesformule voor een geslaagde duurzame verandering

Het model van Knoster - Annelies vertelt

Het model van Knoster was voor mij, als ex-leerkracht én startend vormingsmedewerker een echte Aha-erlebnis! Het model stelt dat je bij het starten van iets nieuws, best rekening houdt met een aantal noodzakelijke voorwaarden:

  • Visie : Het is geen toeval dat de eerste basisvoorwaarde bestaat uit visie. Deze moet voor alle partijen duidelijk zijn en door allen gedragen. Onderzoek toont aan dat scholen het beste resultaat mogen verwachten van een schoolbrede en wetenschappelijk onderbouwde aanpak (= whole school approach).
  • Belang: Draagvlak creëren is super belangrijk. Daarom is het een must om je project in de kijker te zetten en goede promotie te voeren. Het moet voor iedereen duidelijk zijn wat het belang van het project is.
  • Plan: Elke verandering gebeurt best planmatig: je weet vanwaar je vertrekt, je weet waar je naar toe wil én je weet welke tussenstappen je daarvoor zal zetten, welke timing je daarvoor neemt. Het is belangrijk dat je een goed plan en stappenplan uitwerkt en de hele school (leerlingen, leerkrachten, ouders) hierbij betrekt.
  • Middelen: Mensen aanvaarden gemakkelijker veranderingen die gepaard gaan met een verhoging aan middelen (tijd, ruimte en geld).
  • Competenties: Goed opgeleide leerlingen, maar ook leerkrachten die in staat zijn de juiste ondersteuning te bieden zijn belangrijk. Iedereen voelt zich hierdoor competent en vaardig.  

Start je een nieuw project of wil je een idee doorvoeren?

Neem de tijd om over de voorwaarden van Knoster na te denken, te praten met collega’s, directie of betrokken leerlingen. Maak expliciet hoe je aan elke voorwaarde denkt te zullen voldoen. Op deze manier voorkom je verwarring, weerstand, chaos, angst of frustratie weg. En nog beter: je zorgt voor échte, duurzame verandering!

Geschreven door
op