Leren op school

De Scholierenstem over: de laptop als hulpmiddel

31% van de scholieren ervaart de laptop niet als hulpmiddel. En 43% van hen heeft vragen rond privacy...

Naar aanleiding van de verkiezingen bevroegen we afgelopen jaar 20.130 scholieren over allerhande thema's. Samen gaven ze het thema 'de manier van lesgeven' een tweede plek in de lijst met dingen die ze zelf prioritair zouden aanpakken. Van hen werden er 10.862 dieper over het thema ondervraagd.

Het cijfer van de dag: 31%

De uitrol van de digisprong had haar effect in de klas. 83% van de 10.862 hierover bevraagde scholieren gebruikt een laptop/tablet in de klas. 14% werkt (nog) niet met deze apparatuur in de klas.

6 op de 10 scholieren (61%) die werken met een laptop/tablet in de klas (9.052 scholieren), zegt dat het gebruik van een laptop/tablet hen vooruit helpt met het leren van de leerstof. Daarvan geeft 42% aan dat het toestel hen goed vooruit helpt met het leren van de leerstof. 19% van de scholieren zegt dat een laptop/tablet hen heel goed ondersteunt tij dens het leren van de leerstof. Bij 23% van de bevraagde scholieren is dit eerder niet het geval. 8% zegt dat dit helemaal niet het geval is. Op basis van deze cijfers zien we dat 31% van de bevraagde scholieren de laptop/tablet in de klas niet als een hulpmiddel bij het leren ervaart. 7% weet niet wat te antwoorden.

Scholieren geven verschillende redenen waarom de laptop voor hen niet altijd werkt als een hulpmiddel. Ten eerste heeft niet elke scholier dezelfde leerstijl. Sommigen geven de voorkeur aan traditionele methoden, zoals schriftelijke notities maken of gedrukte teksten lezen. Bovendien ervaren scholieren afleiding door hun laptop tijdens de les, bijvoorbeeld door sociale media of online games, waardoor ze moeite hebben om zich op de leerstof te focussen. Daarnaast vinden scholieren een hele dag achter een laptop zitten lastig voor de ogen.

“Met een boek voor mijn neus gaat het makkelijker dan met een laptop.” - Billie, 3de graad Latijn (ASO)

Scholieren benadrukken ook dat ze niet altijd voldoende uitleg krijgen over hoe ze hun laptop het beste kunnen gebruiken om de leerstof te begrijpen en te verwerken. Leerkrachten gaan er te snel van uit dat leerlingen alles kunnen op hun laptop, maar dat is niet het geval. Ook bij sommige leerlingen is er nood aan uitleg over praktische zaken. Hierdoor kunnen ze niet het maximale voordeel uit hun toestel halen. Met de juiste begeleiding kunnen laptops handige hulpmiddelen worden voor sommige scholieren.

“Tijdens de les wiskunde moesten we notities maken en hiervoor Excel gebruiken. Niemand weet hoe je hiermee moet werken. De leerkracht gaat ervan uit dat we dit kunnen.” - Anon. scholier tijdens online debat onder scholieren over de Digitsprong.

Zorgen

43% van de bevraagde scholieren die met een laptop/tablet op school werken (9.052 scholieren), maakt zich zorgen over hun privacy bij het gebruik daarvan. Daarvan maakt 13% van die scholieren zich veel zorgen en 30% maakt zich eerder wel zorgen over hun privacy. Zo’n 51% van de bevraagde scholieren maakt zich geen zorgen over hun privacy door gebruik te maken van een laptop/ tablet van de school (35% maakt zich eerder geen zorgen en 16% maakt zich helemaal geen zorgen). 4% weet het niet.

44% van de 9.052 bevraagde scholieren die met een laptop/tablet op school werken, is niet tevreden over de wifi op school. Zo’n 19% geeft aan dat de wifi op school heel slecht is. 1 op de 4 scholieren (25%) vindt de wifi redelij k slecht. Volgens 28% is de wifi op hun school niet slecht, maar ook niet goed. Ongeveer 1 op de 4 scholieren (26%) is tevreden over de wifi op school, want 21% vindt de wifi op school redelijk goed en 5% vindt de wifi heel goed. 1% geeft aan dat hun school geen wifi heeft. 0,6% weet het niet en voor 0,4% van de scholieren is deze vraag niet van toepassing op hen.

Aanbeveling

  • Evalueer de Digisprong grondig, nu die op Vlaams niveau volledig is uitgevoerd. Dit onderzoek moet kijken naar de impact van de laptop/tablet op de leerprestaties en het (fysieke en mentale) welzijn van scholieren. De evaluatie moet ook de infrastructurele pijnpunten in kaart brengen. Durf, op basis van dit onderzoek, keuzes maken rond welk type materiaal (fysiek of digitaal) een leerling nodig heeft.
  • Maak het mogelijk dat leerlingen op hun school de laptop/tablet kunnen opladen. In veel scholen is dit momenteel verboden.
  • Maak werk van een duidelijke regelgeving die de privacy van leerlingen bij het gebruik van laptop/tablet, op school en thuis, beschermt.

Meer lezen:

Op pagina 105-110 van ons onderzoeksrapport vind je ook bredere cijfers over leer- en lesmateriaal, en over nieuwe technologie in de klas. Meer context lees je in ons memorandum vanaf pagina 54. Op pagina 62 staan nog meer relevante aanbevelingen.
Daarnaast is er ook ons advies rond AI en VR in de klas.

Geschreven door
Rob
op