Gelijke onderwijskansen

De Scholierenstem over: maaltijden op school

30% van de scholieren vindt dat scholen kosteloos, gezonde maaltijden moet aanbieden aan wie het nodig heeft. 33% vindt dat scholen dat aan alle leerlingen moeten aanbieden.

Naar aanleiding van de verkiezingen bevroegen we afgelopen jaar 20.130 scholieren over allerhande thema's. Samen gaven ze het thema 'scholieren in kansarmoede' een vierde plek in de lijst met dingen die ze zelf prioritair zouden aanpakken. Van hen werden er 10.996 dieper over het thema ondervraagd.

Het cijfer van de dag: 80%

Uit de PIRLS studie van 2021 blijkt dat maar liefst 43% van de Vlaamse leerlingen uit het vierde leerjaar (bijna) elke dag met een knorrende maag naar school komt. Italië is het enige land deelnemend aan de PIRLS-studies dat slechter scoort. Deze toename van het aantal hongerige leerlingen baart ons zorgen, zeker als we bedenken dat dit percentage in 2016 nog op 19% lag. Over scholieren zijn er geen recente cijfers bekend, maar we kunnen veronderstellen dat deze cijfers in dezelfde lijn liggen.

Het is verkeerd om de verantwoordelijkheid voor lege brooddozen enkel bij ouders te leggen. De oorzaken van kansarmoede zijn complex en dit probleem kan niet alleen worden opgelost door ouders.

Hoe denken scholieren hierover? Uit onze scholierenbevraging blijkt dat de meerderheid van de bevraagde scholieren (66%) het belangrijk vindt om op school toegang te hebben tot gezonde maaltijden. Daarvan vindt maar liefst 28% van hen dit zelfs heel belangrijk. Bovendien is bijna de helft (47%) van de bevraagde scholieren van mening dat gezonde maaltijden zelfs kosteloos beschikbaar moeten zijn voor leerlingen die ze nodig hebben. Voor 33% van de bevraagde scholieren moeten gezonde maaltijden gewoon beschikbaar zijn voor alle leerlingen. Slechts 13% is van mening dat gezonde maaltijden niet kosteloos beschikbaar zouden moeten zijn op school.

“De overheid moet meer geld voorzien aan scholen, die dan ook specifiek dienen om gezonde voeding te voorzien. Zo krijgen alle scholen gelijke kansen.” - Lara, 3de graad Humane wetenschappen (ASO)

Aanbeveling

  • Geef scholen de middelen en organisatorische omkadering om gezonde voeding aan te bieden voor al hun scholieren. Zorg ervoor dat het aanbod voor scholieren die opgroeien in kwetsbare omstandigheden kosteloos toegankelijk is, op een niet-stigmatiserende manier. Geef de scholen de vrijheid om dit op hun eigen manier in te vullen. Zorg er minstens voor dat de scholen hun scholieren betrekken en inspraak geven.

Enkele andere kansarmoedecijfers:

  • 6% van de leerlingen zit niet in de geprefeerde opleiding, vanwege de kostprijs;
  • 7% moest al van school veranderen vanwege de kostprijs van openbaar vervoer
  • 8% ging al eens niet mee op schooluitstap vanwege de kostprijs.

Meer lezen:

Op pagina 41-42 van ons onderzoeksrapport vind je ook cijfers over hoe voorbereidt scholieren zich voelen op verder studeren en op het volwassen leven. Je leest er ook meer over wat leerlingen zeker willen leren op school. Meer context lees je in ons memorandum vanaf pagina 72-83. Op pagina 84-85 staan nog meer relevante aanbevelingen.

Geschreven door
Rob
op