Leren op school

De Scholierenstem over: voorbereiden op later

Slechts 31% van de leerlingen voelt zich door de school (zeer) goed voorbereid op de werkvloer. Slechts 24% vindt dat over de voorbereiding op het volwassen leven.

Naar aanleiding van de verkiezingen bevroegen we afgelopen jaar 20.130 scholieren over allerhande thema's. Samen gaven ze het thema 'Wat we leren op school' een vijfde plek in de lijst met dingen die ze zelf prioritair zouden aanpakken. Van hen werden er 10.930 dieper over het thema ondervraagd.

Het cijfer van de dag: 31%

Voorbereid op de werkvloer

31% van de ondervraagde scholieren voelt zich door de school (heel) goed voorbereid op de werkvloer. 34% voelt zich weinig of niet goed klaargestoomd. Er is een groot verschil tussen de verschillende onderwijsvormen.

  • Derde graad BSO (642 leerlingen): 58% voelt zich (zeer) goed klaargestoomd, slechts 11% voelt zich weinig of niet klaargestoomd voor de werkvloer.
  • Derde graad TSO (816 leerlingen): 32% voelt zich (zeer) goed klaargestoomd, 24% voelt zich weinig of niet klaargestoomd voor de werkvloer.
  • Derde graad ASO (1.832 leerlingen): 15% voelt zich (zeer) goed klaargestoomd, 53% voelt zich weinig of niet klaargestoomd voor de werkvloer.

Een deel van deze verschillen is te verklaren door de aard van de opleidingen. Nochtans is er weinig verschil in het belang dat gehecht wordt aan het feit of school je goed voorbereid. Over het algemeen vindt 83% dat (heel) belangrijk. In het BSO, TSO en ASO zijn dat respectievelijk 87%, 90% en 85%.
(We spreken hier nog van ASO, TSO en BSO aangezien de bevraging plaats vond in het voorjaar van 2023).

“Bereid ons beter voor op later. Ik wil later loonwerker worden. Nu leren we turven in de wiskunde… Leer ons hoeveel kg meststof we nodig hebben per hectare!” - Hans, 2de graad Plant, Dier en Milieu (finaliteit arbeidsmarkt)

Leerlingen die een duale opleiding volgen, zijn vaak enthousiast over hun keuze en de voordelen die het met zich meebrengt. Ze waarderen vooral de werkervaring die ze kunnen opdoen. Bovendien vertellen ze ons tijdens focusgesprekken dat ze zich dankzij deze opleidingsvorm beter voorbereid voelen op de werkvloer dan hun leeftijdsgenoten die geen duale opleiding volgden.

Voorbereid op het volwassen leven

87% van de 10.930 bevraagde scholieren geeft aan dat ze het (heel) belangrijk vinden dat het onderwijs hen klaarstoomt op het volwassen leven. Toch geeft 43% van hen aan dat ze zich weinig of niet voorbereid voelen. Slechts 24% vindt zich (zeer) goed voorbereid.

“Nu kom je van school en je weet niet hoe jij je belastingbrief moet invullen.” - Celia, 3de graad Latijn-wiskunde (ASO)

Aanbevelingen:

Maak werk van een vakoverschrijdende aanpak om scholieren in het onderwijs beter voor te bereiden op het alledaagse in het latere volwassen leven (bv. koken, belastingsbrief invullen, solliciteren, …).

Bouw duaal leren als opleidingsvorm verder uit waar dit een meerwaarde kan zijn. Hou daarbij rekening met de eerdere adviezen van de Vlaamse Onderwijsraad.

Informeer het brede publiek over duaal leren.

Meer lezen:

Op pagina 49-60 van ons onderzoeksrapport vind je ook cijfers over hoe voorbereidt scholieren zich voelen op verder studeren en op het volwassen leven. Je leest er ook meer over wat leerlingen zeker willen leren op school. Meer context lees je in ons memorandum vanaf pagina 86-90. Op pagina 102-103 staan nog meer relevante aanbevelingen.

Geschreven door
Rob
op