Leren op school

Tellen de Vlaamse toetsen mee voor mijn rapport?

Je school mag dit kiezen. Als je school de resultaten van de Vlaamse toetsen wil laten meetellen, dan moet dit in je schoolreglement staan.

Dat hangt af van je school. Elke school kiest zelf of het resultaat van de Vlaamse toetsen meetelt voor je rapport. De school is verplicht in het schoolreglement neer te schrijven op welke manier er door de klassenraden rekening gehouden wordt met jouw resultaten van de Vlaamse toetsen. 

Staat er geen informatie over de Vlaamse toetsen in je schoolreglement? Dan mag je school en de klassenraad geen rekening houden met de resultaten op de Vlaamse toetsen bij de eindbeoordeling. 

De resultaten op de Vlaamse toetsen mogen niet het enige punt van beoordeling zijn om te bepalen of je aan het einde van het schooljaar al dan niet slaagt. Verder zullen de resultaten op de Vlaamse toetsen gebruikt worden als feedback voor de scholen. 

Meer informatie over de Vlaamse toetsen vind je hier.

Krijg ik mijn resultaten op de Vlaamse toetsen?

Ja, je hebt recht op de resultaten van je Vlaamse toetsen. Het kan je helpen om te leren waarin je nog kan groeien. 

Vanaf 21 juni 2024 zal de school jouw resultaten digitaal communiceren naar jou en je ouder(s). Het is dus mogelijk dat je school je resultaten pas na je rapport communiceert.

Meer informatie over feedback bij de Vlaamse toetsen vind je hier.

Geschreven door
op