Inspraak en participatie
Gelijke onderwijskansen

Wat kan ik doen als ik het niet eens ben met mijn attest?

Als je een B- of C-attest hebt gekregen en niet akkoord bent moet je snel reageren.

Niet akkoord met je attest? Dan moeten jij of je ouder(s)/voogd(en) bewijzen dat de klassenraad een foute beslissing heeft genomen. De wetgever gaat er steeds vanuit dat de klassenraad de beste beslissing heeft genomen voor jou. Dat heet 'het vermoeden van deskundigheid'.

Snel reageren

Wil je bewijzen dat je attest niet het juiste is, dan is het belangrijk dat je snel reageert. Vaak heb je maar een paar dagen tijd om actie te ondernemen, meestal drie. Het juist aantal moet normaal vermeld worden in je schoolreglement. Wanneer je nog geen 18 bent, moeten je ouder(s)/voogd reageren, daarna kan je het zelf doen.

Inkijken

Vraag allereerst je examens en toetsen, en de beslissingen van de delibererende klassenraad in te kijken, dit is een recht dat je hebt. De school moet ook schriftelijk uitleggen waarom ze je een attest heeft gegeven.

Afspraak met voorzitter

Nog niet akkoord?

Bel snel de school of ga langs en laat weten niet akkoord te zijn met het attest. Doe dit ook nog eens schriftelijk (per mail/brief) voor de zekerheid, zo heb je een bewijs op papier. Vraag een afspraak met de voorzitter van de klassenraad (meestal is dit de directeur). De directeur moet nu een overleg plannen met jou en je ouders.

Na dit gesprek kan de directeur beslissen het attest te behouden, of hij kan de delibererende klassenraad terug samen laten komen. Zij kunnen een nieuwe beslissing nemen, eventueel na het opleggen van bijkomende proeven of opdrachten.

Opgelet: je nieuwe attest kan ook slechter zijn (bijvoorbeeld van een B naar een C).

Beroep aantekenen

Ook nu nog niet akkoord?

Dan moeten je ouder(s)/voogd of jij zelf (als je meerderjarig bent) schriftelijk beroep aantekenen. Je zal meestal opnieuw maximaal drie dagen hebben.

De school stelt nu een beroepscommissie samen. Die bestaat uit leden van de klassenraad, maar moet ook externen (mensen niet verbonden aan de school of het schoolbestuur) bevatten, bijvoorbeeld leden van de ouderraad. Een van deze externen moet voorzitter zijn.

De beroepscommissie kan

  • Je beroep verwerpen (als het te laat ingediend of niet in de juiste vorm is)
  • Het attest bevestigen
Geschreven door
Flor
op
December 27, 2023