Leren op school

Ben ik verplicht om deel te nemen aan de Vlaamse toetsen?

Ja, je bent verplicht de toets af te leggen wanneer je naar school gaat in het reguliere onderwijs. 

Ja, je bent verplicht de toets af te leggen wanneer je naar school gaat in het reguliere onderwijs. 

De toetsen zullen 1 keer per jaar op volgende momenten plaatsvinden in het secundair onderwijs

  • aan het einde van het tweede jaar (vanaf 24 april 2024)
  • aan het einde van het zesde jaar (vanaf mei 2027)

Als je les volgt in het buitengewoon basisonderwijs of buitengewoon secundair onderwijs OV1, OV2 en OV3, moet je enkel deelnemen als je school je inschrijft. 

Als je les volgt in het buitengewoon secundair onderwijs OV4 kan je school je uitschrijven. 

Ben je ziek tijdens het toetsmoment? Dan moet je dit schooljaar de toets niet inhalen.

Meer informatie over de Vlaamse toetsen vind je hier.

Wat als ik weiger om deel te nemen aan de Vlaamse toetsen?

Staat er in je schoolreglement dat scholieren moeten deelnemen aan de Vlaamse toetsen? Dan ben je verplicht om deze regels te volgen en dus deel te nemen aan de Vlaamse toetsen.

Vind je geen info in het schoolreglement over de deelname aan de Vlaamse toetsen en weiger je om deel te nemen? Dan kan de school jou een straf of sanctie geven. Je school mag hier zelf over beslissen. De straf of sanctie moest wel in verhouding staan met jouw gedrag.

Andere vragen over de Vlaamse toetsen?

Geschreven door
op