Inspraak en participatie
Gelijke onderwijskansen

Welke richtingen mag ik nog volgen met een B-attest?

Met een B-attest mag je overgaan naar het volgende jaar, maar niet in bepaalde studierichtingen, bepaald door de klassenraad.

Een B-attest betekent dat je naar het volgende jaar mag overgaan, maar bepaalde richtingen niet meer mag volgen van de delibererende klassenraad. De richtingen die je niet meer mag volgen staan vermeld op je rapport.

Het zou kunnen dat je heel veel richtingen niet meer mag volgen, maar het is ook mogelijk dat je alleen niet meer naar één of enkele richtingen over mag.

Vraag zeker meer uitleg over je B-attest aan de school. De school is altijd verplicht om te motiveren waarom ze je dat attest geven.

Gaan jij en je ouder(s) niet akkoord met het attest? Dan kan je beroep aantekenen. Lees meer in dit artikel.

Geschreven door
Flor
op