Inspraak en participatie

De Belofte van de Scholierenbondgenoot

Het is erg belangrijk dat ook wij, scholieren, betrokken blijven bij het vormgeven van het onderwijs(beleid). Om die reden vragen we aan politici en beleidsmakers om een belofte te ondertekenen.

Wie of wat is een scholierenbondgenoot?

Scholierenbondgenoten zijn politici en onderwijsbeleidmakers die beloven om in hun manier van werken rekening te houden met de scholieren en daarbij participatief te werk te gaan...

De eerste Scholierenbondgenoten tekenden hun belofte tijdens De Scholierenstem in het Vlaams Parlement op 13 november 2023. Dat waren:

 • Politici: Jinnih Beels (Vooruit), Filip Brusselmans (Vlaams Belang), Johan Danen (Groen), Koen Daniëls (N-VA), Jean-Jacques De Gucht (OpenVLD), Jos D'Haese (PVDA), Sammy Mahdi (CD&V), Nadia Naji (Groen), Onno Vandewalle (PVDA), Thijs Verbeurgt (Voortuit)
 • Secundair Onderwijs: Walentina Cools (OVSG), Stefan Grielens (Vrij CLB-netwerk), Barbara Heyde (Katholiek Onderwijs), Koen Pelleriaux (GO!), Marijke Vermandere (OVSG)
 • Andere partners: Marleen Colpin (VLOR), Leen Van Heurck (VLOR), Caroline Vrijens (Vlaamse Kinderrechtencommissaris)

Ook anderen krijgen de kans om mee te ondertekenen en zo een échte scholierenbondgenoot te worden! Zo tekenden ondertussen ook:

 • Politici: Minister Ben Weyts (N-VA), minister Gwendolyn Rutten (Open VLD)
 • Secundair Onderwijs: Lieven Boeve (Katholiek Onderwijs)

De belofte die onze bondgenoten doen!

Beste scholieren,

Ik erken het belang van inspraak en participatie van scholieren in het onderwijs. Ik begrijp dat jullie recht hebben om gehoord te worden en betrokken te zijn bij beslissingen die jullie onderwijs beïnvloeden.

Daarom beloof ik, als scholierenbondgenoot, het volgende:

 1. Ik zal luisteren.
  Ik beloof actief te luisteren naar jullie visie op en verwachtingen over ons onderwijs. Ik neem jullie stemmen serieus bij het maken van beleid.
 2. Ik zal inspraak bevorderen.
  Ik doe mijn uiterste best om jullie op verschillende manieren de kans te geven om mee te denken en te praten over het onderwijs.
 3. Ik zal transparant zijn.
  Ik beloof om open en eerlijk te communiceren over beslissingen en beleidsvorming in het onderwijs. Scholieren hebben het recht te weten waarom we keuzes maken. Ik probeer hen die op een scholiervriendelijke manier uit te leggen.
 4. Ik zal samenwerken.
  Ik weet dat goed onderwijs maken iets is wat we samen doen. Daarom ga ik samenwerken met jullie, jullie leraren, jullie ouders en andere onderwijspartners om ons onderwijs te verbeteren.
 5. Ik zal actie ondernemen.
  Ik beloof niet alleen te luisteren, maar ook daadwerkelijk actie te ondernemen om de zorgen en behoeften van scholieren aan te pakken. Ik zal streven naar positieve veranderingen in het onderwijssysteem op basis van jullie input.

Ik begrijp dat scholieren de toekomst zijn en dat jullie recht hebben op een stem in jullie eigen onderwijs. Samen zullen we werken aan een onderwijssysteem dat rechtvaardig, inclusief en van hoge kwaliteit is, met ruimte voor de inspraak van scholieren op elk niveau.

Jullie stem is belangrijk en ik ben vastbesloten om die te respecteren en te laten horen.

Met enthousiaste groeten,

Jullie toegewijde bondgenoot

Waarom deze belofte?

Veel van onze medescholieren mogen nog niet stemmen. En toch hebben ze een mening over ons onderwijs, het leren en het leven op school!

Als scholieren zitten we 40 weken per jaar op school. Dat zijn ongeveer 180 lesdagen, goed voor 900 uren. Op die tijd kan je naar meer dan 450 Taylor Swift concerten gaan, meer dan 600 echte voetbalmatchen en 4.750 FIFA-matchkes spelen, 200.000 TikTok-filmpjes bekijken, enzovoort.

Kortom, een gigantische tijd op de schoolbanken dus. Als scholieren zijn we ervaringsdeskundigen als het op onderwijs aankomt. Zo weten we wat werkt, wat niet werkt, en wat we nodig hebben.

Het is daarom erg belangrijk dat ook wij, scholieren, betrokken blijven bij het vormgeven van het onderwijs(beleid). Om die reden vragen we aan politici en beleidsmakers om een belofte te ondertekenen. Op die manier mogen ze zich vanaf vandaag - en gedurende de volgende legislatuur - een scholierenbondgenoot noemen.

De Vlaamse Scholierenkoepel schreef deze scholierenbelofte met een aantal waarden in het achterhoofd die het essentieel vindt. Het gaat om:

 • Inspraak en participatie
  Luisteren naar scholieren en hen de kans geven om actief deel te nemen aan het onderwijsdebat bevordert de betrokkenheid bij het leren en helpt scholieren verantwoordelijke burgers te worden. Participatief beleid is kwaliteitsvol beleid.
 • Rechtvaardigheid en gelijke onderwijskansen
  Deze waarden waarborgen dat de belangen en noden van alle scholieren, ongeacht hun achtergrond, gehoord worden. Hierdoor kan het onderwijsbeleid rekening houden met diversiteit en streven naar gelijke kansen voor iedereen.
 • Kwaliteit en doeltreffendheid
  Scholieren zijn degenen die dagelijks de impact van onderwijsbeleid ervaren. Hun feedback op dat beleid biedt waardevolle inzichten om de kwaliteit en effectiviteit ervan te verbeteren. Daar wordt iedereen beter van.
 • Toekomstgericht onderwijs
  Het betrekken van scholieren zorgt ervoor dat het onderwijs aansluit op de noden en verwachtingen van jongeren in de snelveranderende maatschappij.
 • Democratische waarden
  Deze waarden dragen bij aan het vormen van betrokken burgers die actief deelnemen aan de samenleving. Het gaat om de fundamentele principes van democratie, het recht op inspraak en het respecteren van verschillende meningen.
Geschreven door
Lieselot
op