Gelijke onderwijskansen

Vlaamse Scholierenkoepel vraagt aanpassingen aan nieuw vervoersplan De Lijn

De Vlaamse Scholierenkoepel vraagt aanpassingen van het nieuwe vervoersplan van De Lijn. De koepel is bezorgd over de impact van de gemaakte keuzes op de dagelijkse mobiliteit van honderdduizenden leerlingen.

Brussel, 9 januari 2024 - De Vlaamse Scholierenkoepel vraagt aanpassingen van het nieuwe vervoersplan van De Lijn. De koepel  is bezorgd over de impact van de gemaakte keuzes op de dagelijkse mobiliteit van honderdduizenden leerlingen. Voorzitter Lore Sleeckx: “Uit een korte steekproef bij 100 scholieren blijkt dat 36% van de scholieren maandag trager op school raakte. 14% van de scholieren raakten zelfs helemaal niet op school met de bus. We vragen De Lijn en de leden van de vervoersregio's om het vervoersplan aan te passen en alle haltes aan scholen opnieuw vlot bereikbaar te maken.”

De voorbije dagen bevroeg de Scholierenkoepel zo’n honderd scholieren over hun problemen met de nieuwe vervoersregeling. De problemen die scholieren ervaren zijn variërend:  het frequent te laat komen van bussen, onvoldoende capaciteit van bussen in verhouding tot het aantal passagiers, het verplicht overstappen enzoverder. Voorzitter Lore Sleeckx: “Dit alles resulteert in extra reistijd. Daarnaast horen we ook verontrustende signalen bij scholieren over lange en gevaarlijke afstanden die moeten worden afgelegd om te komen tot een bushalte nabij hun school.”

“Bovenstaande problemen weerspiegelen slechts een fractie van de zorgen die scholieren hebben,” aldus Lore Sleeckx, voorzitter van de Vlaamse Scholierenkoepel. Uit onze recente bevraging bij 10.996 scholieren blijkt dat 38% van de scholieren met de bus van en naar school gaan. “Er zijn duizenden haltes die zomaar zijn geschrapt. Scholieren moeten echter wel van en naar school raken. Wij hebben nooit een vraag ontvangen van De Lijn om hierover in overleg te gaan terwijl dit plan toch een effect heeft op al die scholieren? We vragen om op zijn minst de haltes rondom scholen opnieuw vlot en veilig bereikbaar te maken in het nieuwe vervoersplan.”

De Scholierenkoepel merkt op dat de omwenteling van basisbereikbaarheid naar basismobiliteit voornamelijk de meest kwetsbare leerlingen treft. Sleeckx: “Scholieren uit het Buitengewoon Secundair Onderwijs zijn hiervan de dupe. Daarbij gaat het niet enkel om bereikbaarheid maar om het aanbieden van een veilige context bij deze haltes. Vandaag trekken we daarom aan de alarmbel. De noden en rechten van deze leerlingen moeten bij een volgende hervorming centraal staan.”

Daarnaast roept de Scholierenkoepel De Lijn en de vervoersregio's op tot een constructieve dialoog met álle belanghebbenden. De scholieren geloven dat een gezamenlijke inspanning essentieel is om tot verbeteringen te komen en ervoor te zorgen dat de nieuwe vervoersplannen daadwerkelijk voldoen aan de behoeften van alle gebruikers, en dus ook die van de honderdduizenden leerlingen die iedere dag de bus nemen.

Sleeckx: “Wij zijn bereid om deze kwestie verder te bespreken met de betrokken partijen. We streven naar een oplossing die de mobiliteit van leerlingen verbetert, met voldoende  aandacht voor veiligheid en bereikbaarheid, maar zonder afbreuk te doen aan de efficiëntie van het openbaar vervoer.”

Voor meer informatie, gelieve contact op te nemen met:

  • Contact voorzitter en woordvoerder Lore Sleeckx (17 jaar):
    voorzitter@scholierenkoepel.be
    +32 493 49 58 85
  • Contact communicatiemedewerker:
    rob@scholierenkoepel.be
    +32 498 65 93 71
Geschreven door
Rob
op
September 1, 2024